طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه blister به فارسی blister یعنی چه

blister


ابله ،تاول زدن
علوم مهندسى : جوش دار
علوم هوايى : برجستگى دوکى شکل روى اجسام ايروديناميکى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها