طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه block stowage loading به فارسی block stowage loading یعنی چه

block stowage loading


علوم نظامى : بارگيرى وسايل هم مقصد در يک قسمت از وسيله ترابرى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها