طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه blooming shears به فارسی blooming shears یعنی چه

blooming shears


علوم مهندسى : قيچى شمشه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها