طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه boll به فارسی boll یعنی چه

boll


حباب ،برامدگى مانند،(گ.ش ).قوزه پنبه ،پياز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها