معنی و ترجمه کلمه bomber به فارسی bomber یعنی چه

bomber


هواپيماى بمب افکن ،بمب انداز
علوم هوايى : ،بمب افکن
علوم نظامى : هواپيماى بمباران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها