معنی و ترجمه کلمه bombing به فارسی bombing یعنی چه

bombing


بمباران کردن
علوم نظامى : گلوله باران کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها