معنی و ترجمه کلمه bootleg به فارسی bootleg یعنی چه

bootleg


نوعى حمله با فريفتن حريف( فوتبال امريکايى)،مشروب قاچاق ،معامله قاچاقى انجام دادن
ورزش : نوعى حمله با فريفتن حريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها