طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه border crosser به فارسی border crosser یعنی چه

border crosser


عبور کنندگان از مرز
علوم نظامى : پناهندگان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها