معنی و ترجمه کلمه born in the purple به فارسی born in the purple یعنی چه

born in the purple


دارا زاده ،غنى زاده ،در نازو نعمت بدنيا امده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها