طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه boundary disclaimer به فارسی boundary disclaimer یعنی چه

boundary disclaimer


مرز روى نقشه
علوم نظامى : نشان دهنده حدود جغرافيايى منطقه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها