طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه bow out به فارسی bow out یعنی چه

bow out


withdraw(، )=retireعقب نشستن ،کنار کشيدن ،باتعظيم خارج شدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها