طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه bowl به فارسی bowl یعنی چه

bowl


جام ،قدح ،باتوپ بازى کردن ،مسابقه وجشن بازى بولينگ ،(نفت )کاسه رهنما(دستگاه ابزارگيرى)
کامپيوتر : جام
ورزش : بازى بولينگ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها