معنی و ترجمه کلمه box out به فارسی box out یعنی چه

box out


ورزش : موضعگيرى بين حريف و سبد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها