معنی و ترجمه کلمه braid به فارسی braid یعنی چه

braid


واکسيل ،گلابتون ،مغزى ،نوار،حاشيه ،حرکت سريع ،جنبش ،ناگهان حرکت کردن ،جهش ناگهانى کردن ،بافتن( مثل تورى وغيره)،بهم تابيدن وبافتن ،موى سر را با قيطان ياروبان بستن
علوم مهندسى : قيطان دوزى کردن
علوم هوايى : الياف بافته شده با روکش ل استيکى براى دربر گرفتن و تقويت لوله هاى هيدروليکى
علوم نظامى : گيس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها