طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه brake mean effective pressure به فارسی brake mean effective pressure یعنی چه

brake mean effective pressure


علوم هوايى : مقدار محاسبه شده متوسط فشار در سيلندر در مرحله قدرت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها