معنی و ترجمه کلمه brave به فارسی brave یعنی چه

brave


دلاور،تهم ،شجاع ،دليرانه ،عالى ،بادليرى و رشادت باامرى مواجه شدن ،اراستن ،لافزدن ،باليدن
علوم نظامى : به مبارزه طلبيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها