معنی و ترجمه کلمه break up به فارسی break up یعنی چه

break up


حد فاصل علايم مشخصه هدف ،تفکيک کردن ،تجزيه ،انحلال
قانون ـ فقه : منحل کردن
علوم نظامى : مرز علايم مشخصه هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها