معنی و ترجمه کلمه breaking stress به فارسی breaking stress یعنی چه

breaking stress


عمران : بارگسيختگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها