طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه breaking stress به فارسی breaking stress یعنی چه

breaking stress


عمران : بارگسيختگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها