معنی و ترجمه کلمه breath به فارسی breath یعنی چه

breath


دم ،نفس ،نسيم ،(مج ).نيرو،جان ،رايحه
علوم مهندسى : دميدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها