طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه breech loading به فارسی breech loading یعنی چه

breech loading


ته پر
علوم نظامى : پر کردن تفنگ از ته

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها