طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه briefing به فارسی briefing یعنی چه

briefing


توجيه کردن
علوم نظامى : جلسه توجيهى خلاصه کردن دستورات و گزارشات

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها