طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه broad-jump به فارسی broad-jump یعنی چه

broad-jump


ورزش : پرش طول

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها