معنی و ترجمه کلمه broke به فارسی broke یعنی چه

broke


ورشکسته ،ورشکست ،بى پول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها