طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه brutify به فارسی brutify یعنی چه

brutify


وحشى يا حيوان صفت کردن ،وحشى شدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها