طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه budget period به فارسی budget period یعنی چه

budget period


دوره بودجه
بازرگانى : زمان بودجه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها