طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه built به فارسی built یعنی چه

built


ساخت ،ريخت ،ترکيب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها