طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه bullock به فارسی bullock یعنی چه

bullock


گوساله وحشى ،گاونر اخته

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها