معنی و ترجمه کلمه bungle به فارسی bungle یعنی چه

bungle


سرهم بندى کردن ،سنبل کردن ،خراب کردن ،خام دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها