طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه burning disgrace به فارسی burning disgrace یعنی چه

burning disgrace


رسوايى ،اشکار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها