معنی و ترجمه کلمه burnt به فارسی burnt یعنی چه

burnt


سوختگى( در رده بندى بوها)
روانشناسى : سوختگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها