طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه burst force به فارسی burst force یعنی چه

burst force


نيروى انفجارى
ورزش : نيروى ناگهانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها