معنی و ترجمه کلمه burst pedestal به فارسی burst pedestal یعنی چه

burst pedestal


الکترونيک : پايه پيام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها