معنی و ترجمه کلمه button به فارسی button یعنی چه

button


ميخ ،غنچه ،هرچيزى شبيه دکمه ،تکمه زدن ،باتکمه محکم کردن
علوم مهندسى : دکمه
معمارى : گل ميخ گرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها