معنی و ترجمه کلمه buying به فارسی buying یعنی چه

buying


خريدارى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها