معنی و ترجمه کلمه by end به فارسی by end یعنی چه

by end


غرض شخصى ،قصد پنهان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها