معنی و ترجمه کلمه by the piece به فارسی by the piece یعنی چه

by the piece


ازروى کار کرد،بطور مقاطعه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها