طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه by violance به فارسی by violance یعنی چه

by violance


عنفا"
قانون ـ فقه : به عنف

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها