طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه bystander effect به فارسی bystander effect یعنی چه

bystander effect


روانشناسى : اثر تماشاگرى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها