طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه c.c.c به فارسی c.c.c یعنی چه

c.c.c


شيمى : countercurrent chromatographyکروماتوگرافى جريان مخالف

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها