معنی و ترجمه کلمه cabinet به فارسی cabinet یعنی چه

cabinet


اطاق کوچک ،گنجه ،اطاقک کوچک ،قفسه ،جعبه کشودار،کابينه ،هيئت دولت ،هيئت وزرا،اطاقک
علوم مهندسى : جعبه کشودار
الکترونيک : کابينت
عمران : اطاق کوچک
معمارى : اطاقک
قانون ـ فقه : هيات دولت
علوم نظامى : کمد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها