طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه cable accessory به فارسی cable accessory یعنی چه

cable accessory


قطعات کابل
علوم نظامى : وسايل کابل

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها