معنی و ترجمه کلمه cable assembly به فارسی cable assembly یعنی چه

cable assembly


مجموعه کابل و پيچ ،مجموعه کابل
علوم نظامى : کابل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها