طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه cable rigging tension chart به فارسی cable rigging tension chart یعنی چه

cable rigging tension chart


علوم هوايى : جدولى که ارتباط بين تنش کابل کنترل و درجه حرارت را نشان ميدهد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها