طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه cackle به فارسی cackle یعنی چه

cackle


صداى مرغ درحالت تخم گذارى ،غدغد( مثل غاز)،وراجى ،هرزه درايى ،قات قات کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها