طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه cadge به فارسی cadge یعنی چه

cadge


گره زدن ،بستن ،محکم کردن ،باربرى کردن ،اخاذى کردن ،دوره گردى کردن ،گدايى ،دوره گردى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها