طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه cairn به فارسی cairn یعنی چه

cairn


سنگ نشانه ،توده سنگ ،تل سنگ ،سنگ قبر
معمارى : توده سنگ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها