طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه calculable به فارسی calculable یعنی چه

calculable


حساب کردنى ،براورد کردنى ،قابل اعتماد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها