معنی و ترجمه کلمه calculation sheet به فارسی calculation sheet یعنی چه

calculation sheet


عمران : برگ محاسبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها