طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه calculus به فارسی calculus یعنی چه

calculus


حساب ديفرانسيل و انتگرال ،جبر،حساب جامعه و فاضله ،جامع و فاضل ،سنگ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها