طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه calendaring به فارسی calendaring یعنی چه

calendaring


علوم هوايى : قرار دادن الياف کتان يا پارچه در محلول داغ و غليظ سود براى افزايش مقاومت و شفافيت ان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها